Project Description

Zbiornik widoczny z trzech stron, wykonany z PMMA o grubości 30mm, oświetlenie LED 3 x 180 watt. Na życzenie Klienta wykonaliśmy cyrkulacje w systemie układu zamkniętego, co pozwoliło na pominiecie pomp cyrkulacyjnych.