Project Description

Realizacja polegała na wykonaniu zespołu zbiorników w rotundzie Akwarium Gdyńskiego, oraz centralnie umieszczonego walca.