Project Description

Zbiornik o wymiarach 200x70x70cm. Obsada Mieszana ryby, twarde i miękkie koralowce. Zbiornik był przez nas serwisowany, również dostarczaliśmy ryby i bezkręgowce.